Coöperatie EIK

Energie Initiatief Kantens e.o. U.A.

over ons

Wij zijn een coöperatie voor Kantens en omgeving op het hoge land van de provincie Groningen. De leden zetten zich in voor een energieneutraal dorp Kantens en dorpen in de omgeving zoals Stitswerd en Rottum. Dit doen we door duurzame energiebesparende maatregelen te bevorderen, duurzame energieproductie te stimuleren /realiseren en samen te werken met andere verwante organisaties. De algemene ledenvergadering bepaalt het beleid en het bestuur zorgt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering samen met leden die taken op zich nemen.

Voor de statuten:             en het huishoudelijk reglement:             

 
 

    projecten in ontwikkeling    

samenwerkingsproject lokaal energie-net in balans met accu's en deelauto's 
Onze coöperatie heeft samen met de Groninger Energie Koepel, De Hooglandster Energiecoöperatie, de Coöperatieve Vereniging Duurzame Energie Coöperatie Schiermonnikoog, de Hanzehogeschool Groningen, e.a. in 2019 een subsidie toegekend gekregen van het Waddenfonds voor een nieuw project. In deze pilot willen we de belasting op het lokale energienet verminderen door opslag van energie in locale accu's en accu's van deelauto's. Deze deelauto's komen in ons gezamenlijk gebied te staan voor verschillende gebruikersgroepen. Wilt u meer weten,  lees dan het projectplan: 

 

zonnepark vuilstort

We werken met andere organisaties samen aan de ontwikkeling van een veelzijdig zonnepark op de afgewerkte vuilstort locatie bij Usquert. 

 

project zonnedak Van Velde

Daarnaast bereiden we een tweede PCR dak voor op een boerderij in ons gebied met 184 panelen. Uitleg PCR zie Lenstra. 

 

     bestaande projecten

     project zonnedak Lenstra 2018

Op het dak van de schuur van de familie Lenstra Oosterweg 6 in Kantens hebben we gezamenlijk 120 zonnepanelen gerealiseerd met behulp van de postcoderoosregeling (PCR). Leden van de coöperatie kochten zonne-participaties waarmee zij jaarlijks een teruggave van energiebelasting ontvangen over de energie die ze thuis verbruiken. Klik hier voor onze project- informatie:

Voor algemene uitleg over de postcoderoosregeling en de praktijk in Groningen zie de linken op deze site.

project zonnedak Smits-Flipsen 2019

Op het dak van de boerderij van Smits-Flipsen hebben we samen met deze maatschap met behulp van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie 756 panelen kunnen realiseren. Wij betalen huur voor het dak. De investering verdienen we terug met de (gegarandeerde minimumprijs voor de) opbrengst van de elektriciteit. Zo dragen we bij aan de opwekking van duurzame energie op grote daken in ons gebied. 

Voor uitleg over de SDE regeling zie de linken op deze site.

Koeien Stitswerd 3 foto Liesbeth Bunnik

informatie voor leden

 

Leden kunnen in het inloggedeelte informatie vinden over de ledenvergaderingen, bestuursactiviteiten en vergaderdocumenten.

Stitswerd foto Gerard de Blaauw
 

links

links

Gemeente Het Hogeland: beleid kleinschalige duurzame energie opwekking 25 juni 2019

Gemeente Het Hogeland raadsvoorstel bij bovenstaande beleidsnota sept. 2019

Startdocument Regionale Energie Strategie Groningen juli 2019

Prov. Groningen: Handboek Postcoderoos Projecten in de Groningse Praktijk. April 2017

 

    contact    

secretaris EIK

Langestraat 27

9995 PD Kantens

Success! Message received.